het gebeurt in het westen

Samenstelling bestuur

Bestuur 2016
 
Voorzitter    Johan Grijzen

Penningmeester 

Harry Visser
LId Trudie Nefkens
Lid Oscar Holterman